Sorg har mange ansikter

Sorg er vår naturlige reaksjon på tap. Hvordan ukene etter et
dødsfall oppleves er individuelt. Noen ønsker å være alene, andre
søker fellesskap og støtte fra andre mennesker. Og ofte finnes
det mange gode støttespillere; familie, venner og naboer.

Ta vare på de gode minnene

Nyere forskning peker på verdien av positiv aktivitet. Av erfaring
vet vi at tiden vil mildne sorgen. I mellomtiden er det viktig å ta vare
på seg selv. Det mennesket vi har mistet er fremdeles med oss og en
del av vårt liv. Forskning viser at mennesker som bevarer båndet til
avdøde ved å ta vare på de gode minnene, er de som klarer seg best.

Skap nye bånd

Samtidig er det viktig å skape nye bånd til livet: Holde kontakt
med familie og venner og slippe til nye relasjoner. Følelser kan
være selvforsterkende; jo mer vi tenker på triste ting, desto mer
bedrøvet blir vi. På samme måte vil positiv aktivitet gjøre oss
sterkere og bedre i stand til å takle smerten.

Barna sørger også

Av og til glemmer voksne at barn også sørger. Barn gjør seg sine
egne tanker. Ofte kan fantasien være langt verre enn virkeligheten.
Derfor er det viktig med åpenhet. Snakk med barna om det som
har skjedd. Vi kan gi råd om hvordan barn kan involveres.

Lang erfaring

Wang Begravelsesbyrå har lang erfaring i å møte mennesker i sorg.
I en sorgsituasjon kan det være nødvendig med profesjonell hjelp.
Vi kan gi råd om hvem som kan kontaktes.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo