Livssynsåpen seremoni ved gravferd

I en personlig seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Man kan fritt bestemme sanger, musikk, dikt og andre innslag.

En personlig eller livsynsåpen seremoni gjør det mulig å kombinere uttrykk fra forskjellige tradisjoner, og kulturer. Samtidig kan det være viktig å ha noen faste rammer som sikrer opplevelsen av verdighet og gjenkjennelighet i gravferdsritualet.

Våre gravferdskonsulenter har lang erfaring i å veilede de pårørende ved planleggingen av seremonien. Vi har dyktige seremoniledere som kan bidra med minnetale og fremførelsen av denne.

Andre trossamfunn

Norge har i dag mange tros- og livssyn. Gravferdsritualene er svært forskjellige og påvirkes også av tradisjoner.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge seremonier med ulikt religiøst innhold. Det er svært viktig for oss at gravferden skjer i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

Les mer om Livssynsåpen seremoni ved gravferd

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo