Kirkelig seremoni

Kirkelige seremonier ved begravelse og bisettelse åpner likt:

Inngangsmusikk*
Klokkeringing
Preludium (solospill eller forspill til salme)
Salme
Inngangsord
Inngangsbønn
Minneord
Korte hilsener, dikt, blomsterpålegg*
Solospill eller salme, cd-avspilling*
Skriftlesing
Salme (kan utelates hvis det er salme etter minneord)
Tale
Bønn
Herrens bønn
*valgfritt, ikke en del av et obligatorisk rituale

Ved bisettelse fra krematoriet følger senking av kisten, jordpåkastelse, skriftord og velsignelse, salme, musikkinnslag*, postludium.

Ved bisettelse fra kirke blir ikke kisten senket, men bæres ut til begravelsesbilen under postludiet.

Ved begravelse følger salme, musikkinnslag* og postludium (kisten bæres ut under postludiet). Ved graven synges en salme etterfulgt av skriftlesing og bønn. Kisten senkes. Seremonien avsluttes med jordpåkastelse, skriftord, velsignelse og salmevers.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo