Andre trossamfunn

Norge har i dag mange tros- og livssyn. Gravferdsritualene er svært forskjellige og påvirkes også av tradisjoner.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge seremonier med ulikt religiøst innhold. Det er svært viktig for oss at gravferden skjer i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo