Norges eldste begravelsesbyrå eies og drives av familiene Holth og Schee i tredje generasjon. 

På 1600-tallet fantes ennå ingen form for begravelsesbyrå i Norge. Lokale snekkere produserte likkister for avhenting.

I 1695 stiftet kjøpmenn i Christiania ”Store Kiøbmands Liig-Laug”. Formålet var å begrave medlemmer på en standsmessig måte. Lauget besto kun i 10 år; kassabeholdningen på 2566 speciedaler ble overdratt til Selskabet Handelens Venner, senere kjent som Oslo Handelsstands Forening.

14 år gammel kom Kristian August Lyche Wang fra Vang i Valdres til Christiania for å ta forretningsutdannelse. 35 år gammel hadde han drevet ulike virksomheter i hovedstaden, og han hadde sett behovet for profesjonell håndtering av praktiske sider ved gravferd.

Wang Begravelsesbyrå ble stiftet av Kristian August Lyche Wang i 1877 under navnet Kristiania Begravelses-Bureau.

Wang Begravelsesbyrå har lagt til rette for seremonier med ulikt rituelt innhold siden 1877. 

Byråets første annonse stod på trykk i Morgenbladet 15. mai 1877. Kontor og utsalg lå fra starten av i Kirkegaten 10.

Etter Kristian A. L. Wangs død ble byrået omgjort til aksjeselskap med Christian Meidell som disponent. I 1951 overtok familien Palma og Torstein Schee, og byrået flyttet inn i Jacob Aalls gate 42. Magne Schee var disponent frem til 1992, Kjell Bjaanes i perioden 1992–96.

I 1996 fusjonerte byrået med Nordstrand Begravelsesbyrå. Harald Schee, som var disponent i Nordstrand Begravelsesbyrå as, overtok som administrerende direktør for den nye enheten Nordstrand Wang– Kristiania Begravelses Bureau as. I 2011 fusjonerte byrået med Olav Werner begravelsesbyrå, og i 2017 overtok Kristian Holth som administrende direktør. 

I dag heter firmaet Wang Nordstrand Begravelsesbyrå as og har 7 avdelinger:

Veteranbilen til Wang begravelsesbyrå, en 1939-modell Chevrolet Master Deluxe. 

historikk veteranbil

nfdavirke litenSFHI