Fagansvarlig / Gravferdskonsulent

E-post: post@wangbegravelse.no

Telefon: 23 16 83 30

Spesialfelt:
Administrasjon – Pårørendesamtaler – Forsendelser inn-/utland – Medieansvarlig.

Verv:

 • Styreleder i Byråvakten, Oslo Nøytrale Byråvakt as
 • Medlem av Katastrofe-/beredskapsutvalget i Virke Beredskap

Tidligere verv:

 • Styreleder, nestleder og styremedlem for Gravferd, Virke Gravferd (Sentralt)
 • Styreleder og styremedlem av Virke Gravferd Oslo & Omegn (Lokalt)
 • Styremedlem, leder og nestleder av Begravelsesbyråenes Forum Norges hovedstyre i mer enn 25 år
 • Medlem av Katastrofe-/beredskapsutvalget i Nordisk Forum (6 år)
 • President i Selected Independent Funeral Homes, EU Group (2 år)
 • Visepresident i Nordisk Forum for begravelsesbyråer i 6 år
 • Styremedlem i European Federation of Funeral Services (EFFS) 6 år
 • Medlem av internasjonal transportkomiteen I EFFS 6 år
 • Medlem av utallige bransjeutvalg de siste 30 år, nasjonalt og internasjonalt.

nfdavirke litenSFHI