Wang begravelse

Trygghet i en ekstra vanskelig tid

Når noen man er glad i dør, føler man seg ofte sårbar og usikker. Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av smittevern-tiltakene i samfunnet. Det er naturlig å føle seg usikker, både for de nærmeste etterlatte og for dem som ønsker å delta i begravelsen.

Wang begravelse sikrer at begravelsen gjennomføres trygt og at smittevernreglene overholdes.

Jeg ønsker å delta i en begravelse. Hvordan skal jeg forholde meg?

Din deltakelse er velkommen så lenge de nærmeste etterlatte ikke har uttrykt andre ønsker i dødsannonsen. I seremonirommet vil det være sitteplasser i tråd med gjeldende smittevern-regler. Personer som tilhører samme husstand kan sitte nærmere hverandre.

Unngå nær, fysisk kontakt med andre som f.eks. håndtrykk, klemming og omfavnelser. I stedet kan man legge høyre hånd på hjertet og nikke når man skal hilse eller kondolere.

Deltakerregistrering

Deltakerregistrering er pålagt ved forskrift for alle arrangementer.

De fleste steder gjennomføres deltakerregistrering ved at det ligger et deltakerkort og en blyant på hver plass. Fyll ut deltakerkortet og la dette ligge igjen på plassen når du går. Deltakerkortene oppbevares i forseglet konvolutt for den tiden myndighetene bestemmer – p.t. 14 dager – og deretter makulert. Deltakeroversikten utleveres kun dersom helsemyndighetene krever dette for smittesporing, og dine opplysninger blir selvsagt ikke gjort tilgjengelig for andre, eller benyttet til andre formål. Enkelte steder utføres deltakerregistrering av andre enn begravelsesbyrået. Følg anvisningene ved ankomst.

Om du er i karantene eller viser symptomer på sykdom, skal du ikke møte.

Hvordan kan vi holde begravelse nå?

Begravelsen er en viktig markering av dødsfallet, særlig for de nærmeste etterlatte. Reaksjonene, tankene og følelsene som oppstår umiddelbart etter et dødsfall er unike, og vil ikke la seg gjenskape på et senere tidspunkt. For de fleste vil det oppleves godt å gjennomføre begravelsen akkurat slik man ellers ville ha gjort det.

Hvordan blir begravelsen påvirket av smittevern-reglene?

I praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer.

Begravelsen kan ha inntil 50 deltakere så lenge seremonilokalet er stort nok.

Før Corona-tiltakene var det det gjennomsnittlige fremmøtet til begravelser i underkant av 70 personer.

Planlegging av begravelsen

Myndighetene oppfordrer fremdeles til å begrense fysiske møter. Vi har god erfaring med å gjennomføre telefonmøter for planlegging av begravelsen, med støtte i presentasjonene på hjemmesiden vår.

Wang begravelse er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte.