Wang begravelse

Trygghet i en ekstra vanskelig tid

Når noen man er glad i dør, føler man seg ofte sårbar og usikker. Vi lever fremdeles i en litt uvanlig tid på grunn av smittevern-tiltakene i samfunnet. Det er naturlig å føle seg usikker, både for de nærmeste etterlatte og for dem som ønsker å delta i begravelsen.
Wang begravelse sikrer at begravelsen gjennomføres trygt og at smittevernreglene overholdes.
Her kan du finne oppdatert informasjon om hvordan forholde seg til begravelse i koronatid.
16.juni 2021 kom det lettelser i de restriksjoner og råd som vi til enhver tid følger  fra 
myndighetene og FHI
Kommuner kan ha egne restriksjoner.

Åpne kontorer
Wang holder nå kontorene åpne, og vi kan møte deg der. Dersom du ønsker et digitalt møte kan vi gjennomføre det også.

Jeg ønsker å delta i en begravelse. Hvordan skal jeg forholde meg?
Din deltakelse er velkommen så lenge de nærmeste etterlatte ikke har uttrykt andre ønsker i dødsannonsen. I seremonirommet vil det være sitteplasser i tråd med gjeldende smittevern-regler. Personer som tilhører samme husstand kan sitte nærmere hverandre.
Unngå nær, fysisk kontakt med andre som f.eks. håndtrykk, klemming og omfavnelser. I stedet kan man legge høyre hånd på hjertet og nikke når man skal hilse eller kondolere. 
De som er vaksinert kan følge rådene som gjelder vedr. klemming og nærkontakt. 

Deltakerregistrering
Deltakerregistrering er pålagt ved forskrift for alle arrangementer.
Deltakerregistrering foregår ofte digitalt via våre minnesider, eller med deltakerliste fra pårørende.
Følg anvisningene ved ankomst. Vi kan registrere deg manuelt om du ikke har anledning til å melde deg på digitalt.
Om du er i karantene eller viser symptomer på sykdom, skal du ikke møte.

Hvordan kan vi holde begravelse nå?
I praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer.
Hvor mange du kan ha i begravelsen er forskjellig fra seremonirom og kirker. Våre gravferdskonsulenter har oppdatert oversikt.

Planlegging av begravelsen
Vi har nå anledning til å møte deg fysisk. Vi holder god avstand og gjennomfører ekstra renhold på alle kontorer. Vi har også  god erfaring med å gjennomføre telefonmøter for planlegging av begravelsen, med støtte i presentasjonene på hjemmesiden vår.
Wang er opptatt av din og samfunnets trygghet, og at gravferden blir ivaretatt på en best mulig måte.

Hvor kan du holde en begravelse under covid?
I praksis er de nåværende smittevern-reglene lite begrensende for gravferdsarrangementer.
Her finner du en oversikt over hvor mange besøkende det er lov å ha, og plass til i seremonirommet.
Gravferdskonsulenter, talere og andre utøvere kommer i tillegg. Det skjer stadige og fortløpende endringer, vi oppdaterer fortløpende, men det kan ha skjedd endringer siden siste oppdatering fra vår side. Vi forholder oss til retningslinjer fra gravplassmyndighetene.
Om du ikke finner ønsket seremonisted på oversikten, ta kontakt med oss så kan vi besvare dine spørsmål.