Hvordan skriver man en god tale til en begravelse?

Hvordan skriver man en god tale til en begravelse?

Skal du holde tale i en begravelse? Du er ikke alene dersom du føler at det er svært vanskelig å finne de riktige ordene. Det er en høytidelig anledning, gjerne mange mennesker til stede og stemningen er preget av sorg. Med noen få tips trenger det likevel ikke å være så utfordrende.

Litt om livet til avdøde

De fleste minnetaler inneholder noen sentrale punkter fra livet til avdøde. Eksempler på dette er å nevne hvor de kom fra, noen ord om oppveksten, familieliv, hobbyer og interesser, samt yrkesliv. Selve talen handler jo å minnes livet til den som har gått bort og derfor er det veldig vanlig å strukturere den rundt slike elementer.

Krydre med en god historie

Et annet viktig poeng i en slik tale er å beskrive hvordan avdøde var som person. Det er mange måter å gjøre dette på, men en veldig fin variant er å krydre talen med en eller to historier som er beskrivende for hvordan avdøde var. Det trenger ikke å være veldig store eller viktige anledninger, men kanskje eksempler på noen gode hverdagslige hendelser. Dette gir fort talen et veldig personlig preg. Det er også greit å bruke litt humor dersom det passer seg.

Henvise deg til den avdøde

Strukturen er dessuten veldig viktig i slike taler. Du kan for eksempel starte hvert avsnitt med noe som beskriver personligheten til avdøde, mens du henviser deg til ham eller henne:

  • «Du var alltid i godt humør»
  • «Du brydde deg om de som sto deg nærmest»
  • «Du tok deg alltid tid til meg»

Med en god struktur er det enklere for de som lytter å følge deg. Du må heller ikke være redd for å vise følelser når du holder en slik tale. Om du må tørke noen tårer underveis, så er det helt greit. Det betyr bare at du savner den avdøde, og det er forståelig for alle som er til stede i en begravelse.

Wang Begravelsesbyrå er landets eldste begravelsesbyrå. Vi er her for deg hele døgnet og du kan ringe oss på vår servicetelefon 23 16 83 30.

Hvordan gjennomføres en urnenedsettelse?

Hvordan gjennomføres en urnenedsettelse?

En urnenedsettelse følger en kremasjon og innebærer at urnen med asken til avdøde blir gravlagt på et tilrettelagt sted på en offentlig gravlund. Dette kan gjøres med eller uten de pårørende til stede for begravelse, men det er vanlig at noen av de nærmeste ønsker å ta et siste farvel med sine kjære på denne måten.

Litt praktisk informasjon

Vi i Wang begravelsesbyrå ønsker å legge til rette for en verdig gravferd og er behjelpelig med alle typer praktiske spørsmål knyttet til en urnenedsettelse. Det er bare å ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt. Hovedregelen er at det må skje innen seks måneder etter at kremasjonen er gjennomført. Dersom dette har skjedd i vinterhalvåret er det imidlertid vanlig å vente til våren med urnenedsettelsen. I mellomtiden oppbevares urnen gjerne enten på krematoriet eller ved gravlunden. De pårørende bestemmer også i stor grad hvordan de vil at selve nedsettelsen skal foregå, og de kan be om at en representant fra gravplassmyndigheten er til stede dersom det er ønskelig. Denne kan være behjelpelig med selve nedsettelsen eller jordpåleggingen i etterkant. Selv om det ikke er vanlig med en lengre seremoni er det for eksempel fullt mulig å lese et dikt eller en tekst for å minnes den avdøde. Dette er fullstendig opp til de pårørende.

Hva er askespredning?

En annen måte å ta et verdig farvel på er å spre asken til avdøde på et sted som kanskje betydde ekstra mye for vedkommende. Her er det imidlertid noen regler og man må søke om dette hos Statsforvalteren i den gjeldende fylkeskommunen. Det er en del restriksjoner og en hovedregel er at dette skal skje i områder med et øde preg, enten det er i vann eller på land. Dersom dette er et alternativ dere ønsker kan vi hjelpe til med selve søknaden samt gi generell veiledning.

Wang Begravelsesbyrå er landets eldste begravelsesbyrå. Vi er her for deg hele døgnet og du kan ringe oss på vår servicetelefon 23 16 83 30.

Gravferdsbyrå | Ring hele døgnet | Wang Begravelsesbyrå

Gravferdsbyrå som tilrettelegger den siste avskjed

Hvordan ta farvel med sine kjære er et av de første praktiske spørsmålene som dukker opp i kjølvannet av et dødsfall og i planleggingen av en begravelse. Iblant er det slik at den avdøde allerede har uttrykt et konkret ønske om dette. Da må selvsagt dette respekteres. Andre ganger må pårørende selv ta denne avgjørelsen. Når du kontakter Wang Begravelsesbyrå kan du være sikker på at vi har dyktige og erfarne gravferdskonsulenter som vil bistå deg. Vi er landets eldste og har nær 150 år med bransjeerfaring.

Kistebegravelse eller bisettelse?

Ved en kistebegravelse blir kisten båret ut til et gravsted som allerede er forberedt. Dette skjer etter at selve seremonien er avsluttet i for eksempel en kirke eller et kapell. Kisten blir deretter senket ned i graven med hjelp av tau, gjerne av de pårørende. Det vil samtidig alltid være en representant fra gravplassmyndigheten til stede for å bistå med senkningen. Etter at pårørende har forlatt gravstedet blir graven lukket. En kistebegravelse bør helst skje innen ti dager etter dødsfallet. Ved bisettelse blir derimot ikke kisten senket i jorden. Den blir gjerne senket der den er eller båret ut, for deretter å bli fraktet til et krematorium med en begravelsesbil. I etterkant av kremasjonen blir asken til avdøde lagt i en urne. Det er da også mulig å gjennomføre en egen urneseremoni ved et klargjort gravsted.

Ta kontakt med oss i dag

Vi i Wang Begravelsesbyrå har lang erfaring med å veilede og støtte pårørende i en vanskelig tid. Du kan alltid snakke med oss, og vi vil bistå så godt vi kan med å besvare spørsmål om kistebegravelse, bisettelse og annet. Det er mange valg å ta i kjølvannet av et dødsfall, og vår jobb er å tilrettelegge for en verdig avskjed for din kjære.

Wang Begravelsesbyrå er landets eldste begravelsesbyrå. Vi er her for deg hele døgnet, og du kan ringe oss på vår servicetelefon 23 16 83 30.