Hvordan gjennomføres en urnenedsettelse?

En urnenedsettelse følger en kremasjon og innebærer at urnen med asken til avdøde blir gravlagt på et tilrettelagt sted på en offentlig gravlund. Dette kan gjøres med eller uten de pårørende til stede for begravelse, men det er vanlig at noen av de nærmeste ønsker å ta et siste farvel med sine kjære på denne måten.

Litt praktisk informasjon

Vi i Wang begravelsesbyrå ønsker å legge til rette for en verdig gravferd og er behjelpelig med alle typer praktiske spørsmål knyttet til en urnenedsettelse. Det er bare å ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt. Hovedregelen er at det må skje innen seks måneder etter at kremasjonen er gjennomført. Dersom dette har skjedd i vinterhalvåret er det imidlertid vanlig å vente til våren med urnenedsettelsen. I mellomtiden oppbevares urnen gjerne enten på krematoriet eller ved gravlunden. De pårørende bestemmer også i stor grad hvordan de vil at selve nedsettelsen skal foregå, og de kan be om at en representant fra gravplassmyndigheten er til stede dersom det er ønskelig. Denne kan være behjelpelig med selve nedsettelsen eller jordpåleggingen i etterkant. Selv om det ikke er vanlig med en lengre seremoni er det for eksempel fullt mulig å lese et dikt eller en tekst for å minnes den avdøde. Dette er fullstendig opp til de pårørende.

Hva er askespredning?

En annen måte å ta et verdig farvel på er å spre asken til avdøde på et sted som kanskje betydde ekstra mye for vedkommende. Her er det imidlertid noen regler og man må søke om dette hos Statsforvalteren i den gjeldende fylkeskommunen. Det er en del restriksjoner og en hovedregel er at dette skal skje i områder med et øde preg, enten det er i vann eller på land. Dersom dette er et alternativ dere ønsker kan vi hjelpe til med selve søknaden samt gi generell veiledning.

Wang Begravelsesbyrå er landets eldste begravelsesbyrå. Vi er her for deg hele døgnet og du kan ringe oss på vår servicetelefon 23 16 83 30.

Relaterte innlegg