Seremoniledelse og personlig seremoni

Personlig seremoni

Alle kan velge å holde en personlig seremoni ved gravferden, men ofte velges en slik seremoni når gravferd knyttet til et bestemt tros- eller livssyn ikke føles naturlig.
Innholdet i en personlig seremoni er helt opp til de pårørende. Seremonilederens rolle er å bistå i planleggingen og gjennomføringen av seremonien. Elementene i seremonien har ofte som hensikt å gjenspeile det livet avdøde har levd. For å oppnå dette velges seremoniens innhold i nært samarbeid med seremonilederen. I dette samarbeidet legger vi vekt på å gi seremonien det uttrykket de pårørende ønsker, med veiledning og hjelp basert seremonilederens faglige erfaring.

Også i valg av rammen rundt seremonien står de pårørende fritt til å velge selv. En personlig seremoni kan gjennomføres både ved gravferd, kremasjon, urnenedsettelse og askespredning. Vi kan også bistå med å holde en personlig minnestund uten avdøde til stede.

Seremonileder

Wang Begravelsesbyrå har egne trente seremoniledere som bistår etter behov med planlegging og gjennomføring av seremoniene. I forkant av seremonien kan seremonilederen bistå med planlegging av den praktiske gjennomføringen, skriving av minnetale eller minneord, velge ut dikt eller andre muntlige innslag og velge ut ønsket musikk. Under seremonien bistår som oftest seremonilederen med å gi seremonien en ramme gjennom velkomst- og avskjedshilsen, lese opp taler og hilsener som de pårørende ikke selv ønsker å lese opp og koordinere øvrige medvirkende.

En personlig vri

Seremonilederes viktigste rolle er å hjelpe dere å planlegge – og få gjennomført – en unik avskjed sånn dere ønsker den og på deres premisser. For å oppnå dette vil vi hjelpe dere med å finne personlige elementer å knytte inn i seremonien.

Mange føler det gir et personlig preg til seremonien å pynte seremonirommet med dekorasjoner som gjenspeiler avdøde. Det kan være alt fra blomster med et spesielt uttrykk til eiendeler man husker forbinder med gode minner av avdøde. Det kan være alt fra en fotballskjorte til en fiskestang, et bilde eller et strikketøy. Det er dere som sto avdøde nærmest som vet hva som vekker minner, mens seremonilederen kan hjelpe til med å se hvordan dette kan brukes i seremonien.

Det kan også være godt å være delaktig i seremonien selv. Her må hver enkelt kjenne på hva som passer for den. Noen synes det kan være fint å skrive og holde minnetalen, eller i alle fall et minneord, selv. For andre kan det føles riktig legge ned en rose på kisten, eller tenne et lys i lysgloben. Det er like mange måter å vise sin respekt for et levd liv som det er mennesker. Vi hjelper dere å finne den måten som passer dere best.

Minnetale

Et element som går igjen i de fleste seremonier er en eller annen form for minnetale. I minnetalen fokuserer man ofte på hvem avdøde var og hva slags liv han eller hun har levd. Det er de nærmeste pårørende som velger hva som skal formidles i minnetalene. Det sentrale i minnetalen er ofte avdødes liv, men talen trenger ikke være et kort resyme. Minnetaler blir ofte best når man får et inntrykk av avdøde og det gjør man lettere gjennom gode historier og anekdoter.

Våre seremoniledere bistår gjerne med å skrive og fremføre talen for dere, men det kan også være godt å være med å skrive talen selv. Vi opplever mange som synes det var godt å kunne sette egne ord på tanker og følelser i minnetalen og at dette hjalp dem med sorgarbeidet.