Personlig seremoni

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Man kan fritt bestemme sanger, musikk, dikt og andre innslag.

Livssynsåpen seremoni ved gravferd

En personlig eller livsynsåpen seremoni gjør det mulig å kombinere uttrykk fra forskjellige tradisjoner
og kulturer. Samtidig kan det være viktig å ha noen faste rammer som sikrer opplevelsen av
verdighet og gjenkjennelighet i gravferdsritualet.

Eksempel på en livsynsåpen seremoni:

Dette er et forslag til en livsynsåpen seremoni. Spør oss om alternative løsninger. Vi kjenner
regelverket og mulighetene og kan hjelpe til med å skape en personlig seremoni.

  • Inngangsmusikk (15 min. om pårørende ønsker det)
  • Klokkeringing
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Minneord
  • Personlig hilsen
  • Tale
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Opplesing (dikt eller lignende)
  • Musikk / solosang / fellessang
  • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet.

Våre gravferdskonsulenter har lang erfaring i å veilede de pårørende ved planleggingen av
seremonien. Vi har dyktige seremoniledere som kan bidra med minnetale og fremførelsen av denne.
Vi veileder gjerne om alle mulighetene og kan gi gode råd og tips underveis.

Du kan ringe oss hele døgnet på vår servicetelefon 23 16 83 30. Du kan også sende oss en e-post eller legge igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg.

RESERVÉR TID

Benytt kontaktskjemaet for å gjøre en avtale

RING OSS

Nå oss med en gang på 23 16 83 30

VI RINGER DEG

Legg igjen ditt telefonnummer