Sorg har mange ansikter

Sorg er vår naturlige reaksjon på tap. Hvordan ukene etter et dødsfall oppleves er individuelt. Noen ønsker å være alene, andre søker fellesskap og støtte fra andre mennesker. Og ofte finnes det mange gode støttespillere; familie, venner og naboer. 

Ta vare på de gode minnene 

Nyere forskning peker på verdien av positiv aktivitet. Av erfaring vet vi at tiden vil mildne sorgen. I mellomtiden er det viktig å ta vare på seg selv. Det mennesket vi har mistet er fremdeles med oss og en del av vårt liv. Forskning viser at mennesker som bevarer båndet til avdøde ved å ta vare på de gode minnene, er de som klarer seg best. Samtidig er det viktig å skape nye bånd til livet: holde kontakt med familie og venner og slippe til nye relasjoner.

Barna sørger også 

Av og til glemmer voksne at barn også sørger. Barn gjør seg sine egne tanker. Ofte kan fantasien være langt verre enn virkeligheten. Derfor er det viktig med åpenhet. Snakk med barna om det som  har skjedd. Vi kan gi råd om hvordan barn kan involveres. 

Lang erfaring 

Vi har lang erfaring i å møte mennesker i sorg.
I en sorgsituasjon kan det være nødvendig med profesjonell hjelp.
Vi kan gi råd om hvem som kan kontaktes.

nfdavirke litenSFHI