Bilde muligheter og valg wang begravelsesbyrå

Økonomi

Hva koster gravferden?

Hvor stor kostnaden blir ved gravferden, avhenger mye av de etterlattes ønsker og valg.  

Vi kan skreddersy gravferden etter de etterlattes ønsker, fra det helt enkle til det mer påkostede. 

Under samtalen mellom etterlatte vil vi gå igjennom alle detaljer rundt seremonien. 

Avslutningsvis vil etterlatte motta et spesifisert prisoverslag, og man har mulighet til å endre på sine opprinnelige valg om man ønsker. 

Trygdeytelser og pensjoner 

Dersom avdøde var alders- eller uførepensjonist, får gjenlevende ektefelle utbetalt to måneders pensjon utover dødsmåneden. 

Er det ikke gjenlevende ektefelle, utbetales pensjon til boet for én måned utover dødsmåneden.  

En rekke fagforeninger utbetaler også gravferdsbidrag for sine medlemmer og i noen tilfeller også for medlemmets ektefelle. 

Gravferdsstønad 

Gravferdsstønad fra folketrygden er behovsprøvd og kan gis til dekning av faktiske, nødvendige utgifter i forbindelse med gravferd. Maksimalt stønadsbeløp for 2019 er kr. 23.990,-. Stønaden avkortes mot formue, forsikringsbeløp m.v. 

Er avdøde under 18 år, er det ingen behovsprøving mot formue m.v. Folketrygden yter stønad som dekker utgiftene opp til et fastsatt beløp, men begrenset opp til kr. 23.990,-.  

Vi kan orientere nærmere og være behjelpelige med utfylling av søknaden. 

Transportrefusjon 

Når den samlede avstanden fra dødsstedet til nærmeste naturlige gravsted (i forhold til bostedsadresse) overstiger 20 km, dekkes utgiftene til båretransporten med unntak av en egenandel på kr. 2399,-. Vi er behjelpelige med å sende refusjonskrav til NAV. 

Du kan ringe oss hele døgnet på vår servicetelefon 23 16 83 30. Du kan også sende oss en e-post eller legge igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg.

RESERVÉR TID

Benytt kontaktskjemaet for å gjøre en avtale

RING OSS

Nå oss med en gang på 23 16 83 30

VI RINGER DEG

Legg igjen ditt telefonnummer