Kirkelig seremoni

En kirkelig seremoni uttrykker det grunnleggende i den kristne troen. I denne seremonien takker vi
for livet og overlater den døde i Gud sine hender. Seremonien blir gjennomført i en kirke eller i et
kapell.

Eksempel på en kirkelig seremoni:

 • Inngangsmusikk (15 min. om pårørende ønsker det)
 • Klokkeringing
 • Musikkinnslag
 • Salme
 • Minneord og bønn v/presten (her kan pårørende om det er ønskelig si noen ord ved båren)
 • Salme
 • Tale og tekstlesning v/presten
 • Jordpåkastelse og velsignelse (Ved bisettelse. Ved begravelse gjøres dette ved graven)
 • Salme
 • Musikkinnslag
 • Kisten bæres ut eller seremonien avsluttes i kapellet.

Gangen i seremonien

Dørene til kirkerommet åpner omlag 15 minutter før seremonien starter. Ofte spiller organisten
inngangsmusikk frem til klokkeren ringer inn. Etter klokkeringingen starter gjerne seremonien med et
musikkinnslag før første salme, noen innledende ord og en bønn. Etter det fremfører presten eller en
representant for de pårørende minneord. I begge tilfeller vil det være naturlig å kombinere
informasjonen om den avdøde med fortellinger om hva den avdøde har betydd for dem som stod
han/hun nær. Etter minneord er det også plass for andre korte hilsener, blomsterpålegging og
opplesing av blomsterbånd, om familien ønsker det.

Deretter kommer andre salme eller et musikkinnslag før presten leser fra Bibelen og holder en kort
tale ut fra skriftordet. Det blir så bedt en bønn før alle ber Herrens bønn sammen.

Før postludiet (utgangsmusikk) kan det være et musikkinnslag eller en salme. Kisten blir så båret ut
under postludiet. Det er vanlig at representanter for den nærmeste familien eller venner av avdøde
er med og bærer kisten.

Ved bisettelse for kremasjon

Ved bisettelse for kremasjon kommer så jordpåkastelsen og velsignelsen, etterfulgt av tredje salme
og eventuelt et siste musikkinnslag. Under postludiet (utgangsmusikk) blir kisten båret ut til
begravelsesbilen, og kisten blir så kjørt til krematoriet. (I noen kapeller senkes kisten etter
jordpåkastelsen, og seremonien avsluttes med at pårørende forlater kapellet.)

Ved kistebegravelse

Ved kistebegravelse synges tredje salme og eventuelt et siste musikkinnslag, før kisten bæres ut til
grav under postludiet (utgangsmusikk). Det er vanlig at representanter for den nærmeste familien
eller venner av avdøde er med og bærer kisten.

Ved graven synger man gjerne først ett vers av en salme før jordpåkastelsen og velsignelsen, deretter
senkes kisten. Avslutningsvis synger man et siste vers av salmen.

Du kan ringe oss hele døgnet på vår servicetelefon 23 16 83 30. Du kan også sende oss en e-post eller legge igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg.

RESERVÉR TID

Benytt kontaktskjemaet for å gjøre en avtale

RING OSS

Nå oss med en gang på 23 16 83 30

VI RINGER DEG

Legg igjen ditt telefonnummer