En riktig verdifastsettelse er viktig dersom eiendom skal selges eller en / flere arvtagere skal overta eiendom og kjøpe ut andre arvtagere.

Takstkontoret Rosendal AS er vår faste samarbeidspartner for taksering av fast eiendom i dødsbo. Selskapet eies og drives av Einar Olav Kirkeby – autorisert takstmann MNTF – og er et frittstående selskap innen taksering av eiendom. Kirkeby har nesten 30 års erfaring som takstmann og høy bygningsteknisk kompetanse.


Taksering - verdivurdering - eiendomsrådgivning:


Einar Olav Kirkeby

Tlf.: 91 13 53 60

E-post: takstmann@online.no

nfdavirke litenSFHI