Dødsfallet meldes i kommunen der dødsfallet skjedde, og som regel er det begravelsesbyrået som gjør dette på vegne av de etterlatte.

Dødsfallet meldes hos byfogd, tingrett eller lensmann og blir meldt så snart som mulig etter samtale med de etterlatte, med opplysninger om den avdøde så vel som opplysninger om eventuell ektefelle/arvinger. 

Etter at dødsfallet er meldt, vil de nærmeste pårørende kunne ta kontakt med tingretten i avdødes bostedskommune for å få informasjon om arv og skifte. 

 Etterlatte må selv melde fra om dødsfallet til: 

 • Bank og forsikringsselskap
 • Postverket
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege/ fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag/ husvert
 • Abonnementsavis /-tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

 

Ved dødsfall der avdøde har bostedsadresse Oslo kommune, skal skjema for arv og skifte sendes til: Oslo byfogdembete, Tinghuset, C.J.Hambros plass 4, Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo. Telefon 22 99 92 00. 

For Asker og Bærum er adressen: Asker og Bærum Tingrett, Malmskriverveien 2, Postboks 578, 1302 Sandvika. Telefon 67 57 65 00. 

I Follo-distriktet er adressen: Follo Tingrett, Vestveien 22, Postboks 64, 1401 Ski. Telefon 64 00 30 00. 

Nedre Romerike har adresse: Nedre Romerike Tingrett, Jonas Lies gate 20, Postboks 393, 2001 Lillestrøm. Telefon 64 84 29 00. 

nfdavirke litenSFHI