Andre trossamfunn

Norge har i dag mange tros- og livssyn. Gravferdsritualene er svært forskjellige og påvirkes også av tradisjoner.

Vi har lang erfaring med å tilrettelegge seremonier med ulikt religiøst innhold. Det er svært viktig for oss at gravferden skjer i tråd med avdødes livssyn og pårørendes ønsker.

Muslimsk seremoni

Tanken om en ytre renselse, som bilde på en indre forberedelse til møtet med Allah, er klart formulert i Koranen. Kravet om renhet gjelder både i livet og i døden. Ofte sørger familien selv for rituell vask av den døde.

Den døde skal begraves så raskt som mulig etter at dødsfallet har funnet sted, det vil vanligvis si i løpet av en dag eller to. Under en muslimsk gravferdsseremoni overlates avdøde til Allah, og det er ikke god tone å gi høylytt uttrykk for sorg. Muslimer kler seg vanligvis i hvitt ved gravferd.

Hovedtrekk i muslimsk seremoni ved dødsfall

 • Vaskeseremoni – rituell og grundig vask, avsluttes med parfymering.
 • Avdøde svøpes i hvit bomull og legges i kiste – rituell svøp med føringer for kvinner og menn.
 • Eventuell syning i nøytralt kapell, i hjemmet eller i moské.
 • Gravferdsseremoni med gravferdsbønn, ledet av imamen eller en av familiens menn. I moské eller livssynsåpent seremonirom.
 • Kisten føres til gravplassen. Familie og venner bærer kisten med avdøde. Gravlegging med ansiktet vendt mot Mekka.
 • I Oslo er en parsell på Alfaset gravlund holdt av til muslimske graver. Wang begravelsesbyrå kan informere om alternative gravplasser.
 • Normalt er det bare menn som følger kisten helt frem til graven.
 • Graven graves igjen så snart som mulig. Ofte gjør familien dette selv.

Katolsk seremoni

Ved begravelsen overlater Kirken den døde Skaperens hender og ber om Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudtjenesten er en forbønn for den døde og en minnelse for de levende om vår kristne forvissning: at døden allerede er beseiret.

En katolsk begravelse finner helst sted under en Rekviem-messe, alternativt gjennomføres en enklere seremoni uten messe. Prestens preken er ikke en lovprising av avdøde, men en forkynning av det håp som bygger på Oppstandelsen.   

Gangen i en katolsk seremoni

 • Kisten står i kirken, påskelyset (symbolet på Kristi oppstandelse) brenner 
 • Inngangsvers: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis (Evig hvile, gi dem, Herre, og la det varige lys skinne for dem) 
 • Vers fra Davids salmer
 • Kyrie, eleison (Herre, miskunne deg)
 • Oratio/kollektbønn
 • Lesninger fra Bibelen
 • Graduale – sang mellom lesninger
 • Prefasjonen – lovprisningsbønnen
 • Fader Vår
 • Hymne etter familiens ønske
 • Presten leser bønn og stenker kisten med vievann. Røkelse tennes.
 • Kisten bæres ut til gregoriansk sang (englene bes føre den døde til paradiset)

Ved bisettelse følger jordpåkastelse etter prestens bønn. 

Ved begravelse velsignes kisten ved gravplassen – presten stenker kisten med vievann og røkelse tennes før jordpåkastelse. 

Du kan ringe oss hele døgnet på vår servicetelefon 23 16 83 30. Du kan også sende oss en e-post eller legge igjen ditt telefonnummer, så kontakter vi deg.

RESERVÉR TID

Benytt kontaktskjemaet for å gjøre en avtale

RING OSS

Nå oss med en gang på 23 16 83 30

VI RINGER DEG

Legg igjen ditt telefonnummer