«Ikke visste vi at
 – små føtter kunne sette så dype spor»

Lytt til dere selv og hverandre, bruk tid og la avskjeden med barnet bli slik dere ønsker. Noen har behov for å gjøre mye, andre ønsker ikke det. Mange ting skal erfares og ordnes, og det er en hel del viktige avgjørelser som må tas i tiden som kommer, på veien mot gjennomføring av eventuell gravferd.

Lang erfaring 

Vi har lang erfaring i å møte mennesker som har mistet barn. Vi veileder gjerne om alle mulighetene og kan gi gode råd og tips underveis.

Brosjyre

Vi har laget en liten veiledning som er ment som hjelp og informasjon og kan forhåpentligvis være et verktøy i forhold til å ta de valg og beslutninger som i en slik type prosess vil være riktig akkurat for deg og dere.

Her kan du se og bla i brosjyren:

Å miste et barn (brosjyre)

Her presenteres noen forslag til hvordan en eventuell gravferd kan gjennomføres. Veiledningen gir ikke noen fasitsvar på hva som bør gjøres. Noen fasit finnes ikke i en slik prosess. Men vi håper dere vil finne informasjon og veiledning i en vanskelig og ofte kaotisk tid.

Mange ting skal erfares og ordnes og det er en hel del viktige avgjørelser som må tas i tiden som kommer, på veien mot gjennomføring av eventuell gravferd.

Studier har vist at sorgens uttrykk og reaksjoner har mange likhetstrekk, det være seg om barnet døde i mors liv, ved fødsel eller i løpet av sine første leveår.

 

nfdavirke litenSFHI