Gravferdsbyrå som tilrettelegger den siste avskjed

Hvordan ta farvel med sine kjære er et av de første praktiske spørsmålene som dukker opp i kjølvannet av et dødsfall og i planleggingen av en begravelse. Iblant er det slik at den avdøde allerede har uttrykt et konkret ønske om dette. Da må selvsagt dette respekteres. Andre ganger må pårørende selv ta denne avgjørelsen. Når du kontakter Wang Begravelsesbyrå kan du være sikker på at vi har dyktige og erfarne gravferdskonsulenter som vil bistå deg. Vi er landets eldste og har nær 150 år med bransjeerfaring.

Kistebegravelse eller bisettelse?

Ved en kistebegravelse blir kisten båret ut til et gravsted som allerede er forberedt. Dette skjer etter at selve seremonien er avsluttet i for eksempel en kirke eller et kapell. Kisten blir deretter senket ned i graven med hjelp av tau, gjerne av de pårørende. Det vil samtidig alltid være en representant fra gravplassmyndigheten til stede for å bistå med senkningen. Etter at pårørende har forlatt gravstedet blir graven lukket. En kistebegravelse bør helst skje innen ti dager etter dødsfallet. Ved bisettelse blir derimot ikke kisten senket i jorden. Den blir gjerne senket der den er eller båret ut, for deretter å bli fraktet til et krematorium med en begravelsesbil. I etterkant av kremasjonen blir asken til avdøde lagt i en urne. Det er da også mulig å gjennomføre en egen urneseremoni ved et klargjort gravsted.

Ta kontakt med oss i dag

Vi i Wang Begravelsesbyrå har lang erfaring med å veilede og støtte pårørende i en vanskelig tid. Du kan alltid snakke med oss, og vi vil bistå så godt vi kan med å besvare spørsmål om kistebegravelse, bisettelse og annet. Det er mange valg å ta i kjølvannet av et dødsfall, og vår jobb er å tilrettelegge for en verdig avskjed for din kjære.

Wang Begravelsesbyrå er landets eldste begravelsesbyrå. Vi er her for deg hele døgnet, og du kan ringe oss på vår servicetelefon 23 16 83 30.

Relaterte innlegg