Urnenedsetting

Urnen kan settes ned fra ca. 3 uker etter kremasjonen og senest 6 måneder etter dødsfallet. Byrået er behjelpelig med å avtale tid for urnenedsettelse. Det er også mulig å kontakte gravlundskontoret ved den aktuelle gravlunden direkte, for å avtale tidspunkt.

Se vår oversikt over urner.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo