Minnelund

På mange gravlunder/kirkegårder er det opprettet minnelunder for de som ønsker et anonymt gravsted. Disse er gjerne plassert på egne områder på gravlunden/kirkegården.

Nedsettelsen av urnen skjer uten at de etterlate er til stede, og urnens plassering i minnelunden blir ikke gjort kjent. Man har ikke anledning til og sette opp et eget gravminne, men på enkelte minnelunder er det satt opp minnemerke hvor man kan plassere blomster, lys etc.

Navnet minnelund

Som et alternativ til den anonyme minnelunden, er det på noen gravlunder/kirkegårder opprettet navnet minnelund. Her blir navn og dato på de gravlagte gravert inn på et felles minnemerke.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo