Melding om dødsfall

Wang Begravelsesbyrå melder dødsfallet til tingretten. De etterlatte må selv sende inn skjema for arv og skifte til lensmann/tingrett /skifterett eller byfogdembete i avdødes bostedskommune i løpet av 60 dager etter at døden inntraff.

Folkeregister, trygdekontor, menighetskontor og kirkegårdskontor mottar melding om dødsfallet uten at familien behøver å ta kontakt.
Det samme gjelder prest og organist.

Etterlatte må selv sende melding om dødsfallet til:

 • Bank og forsikringsselskap
 • Postverket
 • Telefonselskap
 • NRK lisenskontor
 • E-verket
 • Tannlege / fastlege
 • Biltilsynet
 • Borettslag / husvert
 • Abonnementsavis / -tidsskrift
 • Foreninger
 • Hjelpemiddelsentralen

 

Ved dødsfall der avdøde har bostedsadresse Oslo kommune, skal skjema for arv og skifte sendes til: Oslo byfogdembete, Tinghuset, C.J.Hambros plass 4, Postboks 8003 Dep., 0030 Oslo. Telefon 22 99 92 00.

For Asker og Bærum er adressen: Asker og Bærum Tingrett, Malmskriverveien 2, Postboks 578, 1302 Sandvika. Telefon 67 57 65 00.

I Follo-distriktet er adressen: Follo Tingrett, Vestveien 22, Postboks 64, 1401 Ski. Telefon 64 00 30 00.

 Nedre Romerike har adresse: Nedre Romerike Tingrett, Jonas Lies gate 20, Postboks 393, 2001 Lillestrøm. Telefon 64 84 29 00.

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo