Gravsted

Alle har rett til fri grav i hjemkommunen. Hvilken gravlund man sokner til, avhenger av bostedsadressen. Kisten eller urnens fredningstid er på 20 år, og man betaler ikke festeavgift i denne perioden. Når fredningstiden på 20 år er over, kan man normalt forlenge festet mot en avgift til kommunen. Etterlatte har råderett over gravstedet ut festetiden. Ønsker man ikke og forlenge festeperioden, går graven tilbake til gravlunden.

På mange gravlunder har man mulighet til selv og velge plassering på graven. Ta kontakt med det aktuelle gravlundskontoret for og gjøre avtale.

Kirkegårdsvedtekter og lokale bestemmelser kan inneholde særlige regler. Spør oss hva som gjelder på den aktuelle gravlunden.

Se våre gravsteiner

danske bedemend danske bedemendnfdavirke litenSFHIsbf logo